Archiv: Hardware

24 November 2023
Photorobot

About the Customer

Photorobot is a pioneer in automated product photography for e-commerce. They offer innovative solutions that enable one-click creation of quality and consistent product images in 2D, 360°, and 3D. Their portfolio includes motorised turntables, robotic arms for cameras, and multi-camera systems, complemented by software for easy planning, organising, and editing photos. Photorobot distinguishes itself with its modular, software-driven, and customisable approach.

24 November 2023
Photorobot

O zákazníkovi

Photorobot je průkopníkem v oblasti automatizované fotografie produktů pro e-commerce. Nabízí inovativní řešení, která umožňují na jeden klik vytvářet kvalitní a konzistentní snímky produktů v 2D, 360° a 3D. Jejich portfolio zahrnuje motorizované otáčecí podstavce, robotická ramena pro fotoaparáty a vícekamerové systémy, doplněné o software pro jednoduché plánování, organizaci a úpravu fotografií. Photorobot se odlišuje svým modulárním, softwarem řízeným a přizpůsobitelným přístupem.