Společně se zákazníky vyvíjíme AI ..

AI Cloud

AI nejen pro Cloud

AI opravdu bezpečně

Přinášíme revoluci v obchodních procesech pomocí našich AI řešení, která jsou nejen špičková, ale především bezpečná a spolehlivá. Představujeme vám novou éru umělé inteligence, která je postavena na pilířích bezpečnosti, soukromí a inovací.

Pod Kapotou: OpenAI v Microsoft Azure
  • Exkluzivní prostředí: Naše AI modely jsou provozovány na platformě Microsoft Azure, což nám umožňuje zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a izolace od vnějšího prostředí.
  • OpenAI API: Využíváme OpenAI API, které je postavené na pokročilém chatGPT modelu. Tento model přináší úžasnou flexibilitu a možnosti přizpůsobení pro vaše specifické potřeby.
  • Ochrana dat: Vaše data nejsou používána pro trénování nových generací modelů, což zajišťuje jejich ochranu a soukromí. Jsou v bezpečí před jakýmkoliv zneužitím.
  • Privátní přístup: Pro přístup k API modelu využíváme techniky private endpointů, což zajišťuje, že přístup k modelu je omezen pouze na vaše prostředí. Takto je zajištěna maximální kontrola nad tím, kdo má k vašim datům přístup.
Připraveni na Budoucnost

S našimi bezpečnými a spolehlivými AI službami získáte nástroj, který bude růst s vaší firmou a pomáhat vám čelit novým výzvám v neustále se měnícím digitálním světě.

AI Predikce a Analýza Anomálií - Nová Dimenze ve Zpracování Dat

Ve světě, kde se data neustále rozšiřují a komplikují, přinášíme revoluční změnu v jejich zpracování. Naše nová metoda transformuje vaše data tak, aby byla nejen snadno přístupná, ale aby z nich bylo možno efektivně vyvodit přesné predikce a analýzy anomálií, a to díky využití technologie LLM (Large Language Models).

Jak Přistupujeme k Vašim Datům?

1. Přečerpání Dat do Data Store: Začínáme tím, že vaše data přečerpáme do data store ve formě strikturovaného textu. To nám umožňuje zachovat komplexnost a bohatství informací obsažených v datech.

2. Analýza Sentimentu a Klíčových Informací: S použitím pokročilých algoritmů LLM identifikujeme sentiment a extrahujeme klíčové informace z vašich dat. Tím získáme hlubší pochopení obsahu a jeho kontextu.

3. Indexace Dat do Vector Store: Následuje proces indexace dat do vector store, což nám umožňuje vytvořit efektivní a přesné reprezentace dat pro další analýzy.

4. Použití Dat pro Analýzu Anomálií: Tyto reprezentace pak využíváme k analýze anomálií pomocí matematických metod nebo tradičního strojového učení, což nám umožňuje identifikovat vzorce a neobvyklosti v datech.

Praktický Příklad: Predikce a Doporučení pro E-Shop

Představte si situaci, kdy hledáme společné rysy uživatelů pro doporučení produktů v e-shopu:

  • Karta Uživatele: Vytvoříme “kartu uživatele”, kde shrneme všechny dostupné informace o uživateli, včetně jeho nákupů a komunikací s námi.
  • LLM Hodnocení Uživatele: LLM následně provede hodnocení uživatele, kde se na kartu uživatele podívá “jako člověk” a aplikuje zkušenosti ukryté v LLM, aby doplnil informace, které jsou člověku zjevné, ale matematickými metodami nedosažitelné.
  • Detekce Doporučení: Tato rozšířená informace je následně využita pro detekci doporučení, protože uživatel nyní získává společné vlastnosti s jinými uživateli, kteří již něco koupili.
Překračujeme Hranice Tradičního Zpracování Dat

Naším přístupem otevíráme nové možnosti v analýze a predikci, které překračují hranice tradičního zpracování dat. S naší AI technologií posuneme vaše rozhodování, marketing a business strategie na zcela novou úroveň.

AI pro Podporu Rozhodování - Transformujte Váš Business Inteligence

Podpora rozhodování pomocí umělé inteligence je nejen inovativní, ale pomalu se stává nezbytností. Představujeme řešení, které kombinuje pokročilé technologie LLM (Large Language Models) s podporou vektorové databáze. Umožňuje tak efektivní vyhledávání informací ve vašich datech.

Jak To Funguje? Revoluční Integrace AI do Vašeho Prostředí

1. Bezpečná Integrace AI LLM: Začínáme integrací LLM založeného na chatGPT technologii do vašeho prostředí. Tento krok zajistí, že AI bude pracovat v souladu s vašimi bezpečnostními standardy a potřebami.

2. Indexace a Vektorizace Dat: Následuje fáze, kdy indexujeme a převádíme vaše existující data na vektory, které jsou uloženy v chroma databázi. Tento proces umožní efektivní a rychlý přístup k informacím.

3. Interaktivní Dotazy: Uživatelé poté mohou klást dotazy prostřednictvím aplikace, kde LLM využívá vektory a chroma databázi k nalezení nejpřesnějších a nejrelevantnějších odpovědí.

4. Odpovědi s Referencemi: Odpovědi poskytované chatGPT nejsou jen surové informace, ale obsahují také reference na původní zdroje informací, což uživatelům umožňuje hlubší porozumění kontextu.

5. Vektorizace Nahrávaných Dokumentů: Uživatelé mohou do systému nahrávat také vlastní dokumenty. Ty jsou ve fázi zpracování rozloženy na vektory a použity k prohloubení a zpřesnění vyhledávání.

Přineste Své Rozhodování na Novou Úroveň

S naším AI řešením získáte přesnější a rychlejší přístup k informacím, čímž zefektivníte a zautomatizujete proces rozhodování. Toto je budoucnost business intelligence, kde každá informace je na dosah a každé rozhodnutí je podloženo daty.

Kontaktujte nás

Thanks, your message is sent successfully.