Společně se zákazníky vyvíjíme a inovujeme s AI ...

AI Cloud

AI nejen pro Cloud

Inovujeme s AI

Naše nejnovější AI nástroje pro váš byznys: DOC BRO a BI BRO

Představujeme dva průlomové nástroje umělé inteligence, které změní způsob, jakým analyzujete data a dokumenty. BI BRO a DOC BRO.

BI BRO: Transformuje komplexní data do praktických poznatků. JEDNODUŠE a BEZPEČNĚ

Efektivní zpracování a analýza dat jsou klíčové pro každé podnikání. Lidský faktor však může být nevyzpytatelný; lidé mohou dělat chyby a přehlédnout důležité detaily, a jejich zkušenosti mohou vést k rutinní slepotě. BI BRO působí jako další člen vašeho týmu, který pracuje rychleji a efektivněji, osvobozený od lidských omezení.

Klíčové funkce BI BRO
 • Analýza komplexních datových struktur: BI BRO pomáhá identifikovat otázky relevantní pro váš byznys. Nejenže spouští skripty a dotazy, ale také inteligentně a nezaujatě identifikuje anomálie, nachází souvislosti a odhaluje trendy.
 • Okamžité zpracování dat: Výrazně zkracuje čas potřebný pro analýzu a zpracování dat.
 • Bezpečný provoz ve vašem prostředí: BI BRO je navržen tak, aby bezpečně fungoval v rámci vaší existující infrastruktury a systémů.
Jádrem BI BRO je konverzace několika agentů

BI BRO využívá systém konverzace několika agentů s předem specifikovanými schopnostmi, kteří spolupracují na extrakci dat, vytváření obchodních popisů pro technické skripty a nalezení závěrů z vašich dat. Zadejte svůj dotaz a nechte agenty BI BRO, aby společně připravili přehledné a ihned použitelné prezentace s potřebnými informacemi.

DOC BRO: Analyzuje vaše dokumenty RYCHLE a BEZPEČNĚ

Analyzujte své dokumenty bezpečně pomocí GPT agentů. DOC BRO vám pomůže rychle porozumět vašim dokumentům, ať už je potřebujete indexovat, analyzovat nebo zabezpečit. DOC BRO je robustní řešení podpořené nejnovějšími pokroky v umělé inteligenci. Náš velký jazykový model pracuje na dedikovaných instancích Azure / AWS oddělených od běžného veřejného API poskytovatelů LLM. Zpracovaná data tak zůstávají v bezpečném prostředí a nejsou využívána k dalšímu tréninku modelů, což chrání integritu a bezpečnost vašich dat. DOC BRO je kompatibilní s Azure OpenAI a AWS Bedrock (Claude, Mistral, Titan) a je připraven na integraci dalších modelů, včetně vlastních jako Llama 2. Plánování integrace Google Gemini je již v procesu.

Klíčové funkce DOC BRO
 • Automatizovaná, specifická analýza dokumentů pro podniky: Automaticky zpracovává a analyzuje vaše dokumenty na míru podle vašich potřeb, šetří váš čas a eliminuje lidské chyby.
 • Integrace s existujícími systémy pro správu identit: jako jsou MS Entra, Google a OneLogin. Zachovává stanovené uživatelské role a přístupová práva.
 • Bezproblémová integrace infrastruktury: Navrženo tak, aby spolupracovalo s vašimi stávajícími aplikacemi, DOC BRO posiluje vaši infrastrukturu bez narušení stávajících operací.
AI opravdu bezpečně

Přinášíme revoluci v obchodních procesech pomocí našich AI řešení, která jsou nejen špičková, ale především bezpečná a spolehlivá. Představujeme vám novou éru umělé inteligence, která je postavena na pilířích bezpečnosti, soukromí a inovací.

Pod Kapotou: OpenAI v Microsoft Azure
 • Exkluzivní prostředí: Naše AI modely jsou provozovány na platformě Microsoft Azure, což nám umožňuje zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a izolace od vnějšího prostředí.
 • OpenAI API: Využíváme OpenAI API, které je postavené na pokročilém chatGPT modelu. Tento model přináší úžasnou flexibilitu a možnosti přizpůsobení pro vaše specifické potřeby.
 • Ochrana dat: Vaše data nejsou používána pro trénování nových generací modelů, což zajišťuje jejich ochranu a soukromí. Jsou v bezpečí před jakýmkoliv zneužitím.
 • Privátní přístup: Pro přístup k API modelu využíváme techniky private endpointů, což zajišťuje, že přístup k modelu je omezen pouze na vaše prostředí. Takto je zajištěna maximální kontrola nad tím, kdo má k vašim datům přístup.
Připraveni na Budoucnost

S našimi bezpečnými a spolehlivými AI službami získáte nástroj, který bude růst s vaší firmou a pomáhat vám čelit novým výzvám v neustále se měnícím digitálním světě.

AI Predikce a Analýza Anomálií - Nová Dimenze ve Zpracování Dat

Ve světě, kde se data neustále rozšiřují a komplikují, přinášíme revoluční změnu v jejich zpracování. Naše nová metoda transformuje vaše data tak, aby byla nejen snadno přístupná, ale aby z nich bylo možno efektivně vyvodit přesné predikce a analýzy anomálií, a to díky využití technologie LLM (Large Language Models).

Jak Přistupujeme k Vašim Datům?

1. Přečerpání Dat do Data Store: Začínáme tím, že vaše data přečerpáme do data store ve formě strikturovaného textu. To nám umožňuje zachovat komplexnost a bohatství informací obsažených v datech.

2. Analýza Sentimentu a Klíčových Informací: S použitím pokročilých algoritmů LLM identifikujeme sentiment a extrahujeme klíčové informace z vašich dat. Tím získáme hlubší pochopení obsahu a jeho kontextu.

3. Indexace Dat do Vector Store: Následuje proces indexace dat do vector store, což nám umožňuje vytvořit efektivní a přesné reprezentace dat pro další analýzy.

4. Použití Dat pro Analýzu Anomálií: Tyto reprezentace pak využíváme k analýze anomálií pomocí matematických metod nebo tradičního strojového učení, což nám umožňuje identifikovat vzorce a neobvyklosti v datech.

Praktický Příklad: Predikce a Doporučení pro E-Shop

Představte si situaci, kdy hledáme společné rysy uživatelů pro doporučení produktů v e-shopu:

 • Karta Uživatele: Vytvoříme “kartu uživatele”, kde shrneme všechny dostupné informace o uživateli, včetně jeho nákupů a komunikací s námi.
 • LLM Hodnocení Uživatele: LLM následně provede hodnocení uživatele, kde se na kartu uživatele podívá “jako člověk” a aplikuje zkušenosti ukryté v LLM, aby doplnil informace, které jsou člověku zjevné, ale matematickými metodami nedosažitelné.
 • Detekce Doporučení: Tato rozšířená informace je následně využita pro detekci doporučení, protože uživatel nyní získává společné vlastnosti s jinými uživateli, kteří již něco koupili.
Překračujeme Hranice Tradičního Zpracování Dat

Naším přístupem otevíráme nové možnosti v analýze a predikci, které překračují hranice tradičního zpracování dat. S naší AI technologií posuneme vaše rozhodování, marketing a business strategie na zcela novou úroveň.

AI pro Podporu Rozhodování - Transformujte Váš Business Inteligence

Podpora rozhodování pomocí umělé inteligence je nejen inovativní, ale pomalu se stává nezbytností. Představujeme řešení, které kombinuje pokročilé technologie LLM (Large Language Models) s podporou vektorové databáze. Umožňuje tak efektivní vyhledávání informací ve vašich datech.

Jak To Funguje? Revoluční Integrace AI do Vašeho Prostředí

1. Bezpečná Integrace AI LLM: Začínáme integrací LLM založeného na chatGPT technologii do vašeho prostředí. Tento krok zajistí, že AI bude pracovat v souladu s vašimi bezpečnostními standardy a potřebami.

2. Indexace a Vektorizace Dat: Následuje fáze, kdy indexujeme a převádíme vaše existující data na vektory, které jsou uloženy v chroma databázi. Tento proces umožní efektivní a rychlý přístup k informacím.

3. Interaktivní Dotazy: Uživatelé poté mohou klást dotazy prostřednictvím aplikace, kde LLM využívá vektory a chroma databázi k nalezení nejpřesnějších a nejrelevantnějších odpovědí.

4. Odpovědi s Referencemi: Odpovědi poskytované chatGPT nejsou jen surové informace, ale obsahují také reference na původní zdroje informací, což uživatelům umožňuje hlubší porozumění kontextu.

5. Vektorizace Nahrávaných Dokumentů: Uživatelé mohou do systému nahrávat také vlastní dokumenty. Ty jsou ve fázi zpracování rozloženy na vektory a použity k prohloubení a zpřesnění vyhledávání.

Přineste Své Rozhodování na Novou Úroveň

S naším AI řešením získáte přesnější a rychlejší přístup k informacím, čímž zefektivníte a zautomatizujete proces rozhodování. Toto je budoucnost business intelligence, kde každá informace je na dosah a každé rozhodnutí je podloženo daty.

Kontaktujte nás

Thanks, your message is sent successfully.