Na cestu filantropie člověka často přivede osobní či blízká zkušenost s bolestí, handicapem nebo strádáním. U nás to bylo hlavně prostřednictvím rodinných příslušníků, kteří se rozhodli pro práci v neziskových projektech.

Umožnili nám nahlédnout do svého světa, kde lidé opravdu vnímají své povolání jako poslání a v často nelehkých podmínkách pomáhají ostatním. Chceme se přidat a pomáhat neziskovým organizacím, jejichž poslání nás oslovuje. Chceme podporovat i neziskové projekty, kde může být naše IT expertíza velkou přidanou hodnotou.

ARPIDA -

Centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením

Finační podpora na “Místnost senzorické integrace”

Společnost Cloudfield podpořila finančním darem 100 tisíc Kč realizaci místnosti senzorické integrace v budějovickém centru pro rehabilitaci ARPIDA. Centrum ARPIDA je nezisková organizace, která pomáhá rodinám pečujícím o osobu s postižením, a to nabídkou zdravotních, sociálních a výchovně vzdělávacích služeb.

V nové místnosti senzorické integrace budou klienti stimulováni k aktivitě a zpracovávání vjemů z okolí. Podporuje se tak schopnost jejich mozku zpracovat smyslové informace a použít je v každodenním životě. Jedná se o první takový prostor a možnost speciální terapie v Jihočeském kraji.

HESTIA -

Centrum pro dobrovolnictví

Finanční podpora na tábor pro děti z programů Pět P a KOMPAS

Společnost Cloudfield podpořila finančním darem 50 tisíc Kč tábor pro znevýhodněné děti, který organizuje každý rok společnost HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví.

Tábor je určený pro děti ve věku od 6 do 15 let z Prahy, které se z různých důvodů (ekonomických, zdravotních, výchovných, rodinných, sociálních aj.) nemohou účastnit běžných dětských táborů.

Děti jsou současnými či bývalými klienty dobrovolnických programů Pět P a KOMPAS a pocházejí většinou z neúplných nebo sociálně slabších rodin či z ústavní výchovy. Tyto děti často nejsou schopny běžným způsobem navazovat přátelské vztahy, mají problémy s chováním ve skupině, jsou hyperaktivní, trpí depresemi nebo poruchami autistického spektra.

Skrze individuální přístup, přátelské prostředí a program přizpůsobený specifickým potřebám dětí vzniká bezpečné prostředí, kde mohou děti prožít letní tábor bezstarostně a s radostí.

HESTIA -

Centrum pro dobrovolnictví

IT podpora a vývoj aplikací

To, co je v korporacích běžné a normální, je pro neziskové organizace někdy pěkná výzva. Bez extra prostředků na IT systémy se některé věci dělají prostě „na koleně“.

Díky Cloudfieldu mohla HESTIA například konečně upgradovat CRM systém pro firemní dobrovolnické programy a z excelové tabulky přejít na jednoduchou aplikaci s možností reportingu, zadávání úkolů a celou řadou dalších vychytávek.

„Z počátku jsme z toho měli samozřejmě obavy, ale teď si bez toho řízení a správu našich programů neumíme představit!“

Konzultace odborníků z Cloudfieldu byly také zásadní při optimalizaci provozu webu dobrovolnik.cz. Bez této pomoci a přesunu stránek do cloudu by dnes tento web pro volnočasové dobrovolníky jen těžko běžel.

“Potýkali jsme se s neuvěřitelně pomalou odezvou webu, což v souvislosti s pandemií stránky v podstatě úplně paralyzovalo.”

Řešení cloudfield
pomáhá

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Dr.Max

Skupině Dr.Max pomáháme s adopcí Microsoft Azure: nastavení zásad Azure governance, DevOps a podpora modernizace, a migrace stávajících aplikací z on-premise prostředí do cloudu. Součástí spolupráce je také oblast cloudové bezpečnosti a potenciálně vytvoření Security Operations Center (SOC), včetně auditu stávajícího prostředí, doporučení dalšího rozvoje a vyškolení interního týmu. „Díky podpoře expertů z CLOUDFIELDu se nám podařilo vybudovat cloudové prostředí na platformě MS Azure, do kterého nyní s jejich pomocí postupně migrujeme naše provozní aplikace.“

Tomáš Charvát

Microsoft & Datacenter Team Lead, Dr.Max Group

EP Commodities

Jsme součástí týmu vyvíjejícího microservices v ekosystému aplikací pro obchodování na energetické burze. Podílíme se na vývoji i architektuře řešení. U obnovitelných zdrojů se množství vyrobené elektřiny mění neustále v průběhu dne v závislosti na podmínkách a aplikace na to musí pružně a rychle reagovat. Funkcionalitu monolitické aplikace přenášíme do škálovatelných služeb a funkcí v cloudovém prostředí MS Azure za využití kontejnerizační platformy Kubernetes a Function apps. „Cloudfield pomohl akcelerovat naši cestu do cloudu.“

Roman Petrucha

Head of IT, EP Commodities

PPL

Kolegové z Cloudfieldu nám pomáhají s adaptací architektury našich aplikací z inhouse prostředí do public cloudu. Kromě pomoci se samotnou migrací aplikací spatřujeme jejich přidanou hodnotou i v mentoringu našeho týmu při tvorbě IaaC a celkovém začlenění deploymentu cloudové infrastruktury do DevOps principů.

Petr Houška

Enterprise Architect & Information Security Officer, PPL CZ | DHL eCommerce Solutions

PhotoRobot

Naše produkty jsou postaveny na hybridním cloud řešení (GCP a Azure) a na námi vyvinutém hardware a firmware pohánějící naše roboty. Cloudfield je pro nás strategický partner navrhující architekturu řešení a podílí se i na vývoji jednotlivých komponent našich řešení – od firmware robotů po cloudovou platformu řídící management robotů.

Kamil Hrbáček

CEO

Zásilkovna

Tým Cloudfield nám pomohl navrhnout a zrealizovat migraci všech klíčových systémů Zásilkovny z prostředí hostingu do cloudu MS Azure. U migrace byly použity principy automatizace infrastruktury a nastavení postupné migrace a oddělování jednotlivých komponent hlavního informačního systému do mikroslužeb, které nyní postupně nasazujeme a provozujeme v kubernetes clusterech. Také jsme využili pomoc kolegů z Cloudfieldu k vybudování DevOps týmu a zavedení DevOps principů. Velmi oceňujeme pomoc při budování nového security týmu včetně modernizace bezpečnostních postupů jako je incident response a podobně. Díky změnám, kterými Zásilkovna prošla, je schopná se rychleji adaptovat na změny na trhu, obzvlášť ve stávajícím období, kdy logistické firmy patří do první linie zabezpečení chodu ekonomiky v době pandemie.

Adam Hrozenberger

CTO

O2

Kolegové ze společnosti Cloudfield nám pomáhají transformovat architekturu klíčových systémů pro cloudové prostředí, nastavovat nové postupy DevOps v souladu s principy „cloud first“ vývoje a adaptovat architekturu a deployment cyklus aplikací pro kontejnerizační platformy jako je Kubernetes. Nedílnou součástí našich společných aktivit je i automatizace infrastruktury. Oceňujeme také velké zkušenosti kolegů v oblasti správného výběru služeb z pohledu ekonomické efektivity finálního řešení.

Mgr. Jan Hruška

Chief Technology Officer, O2

Česká Spořitelna

Jsme součástí strategických kroků ve Spořce a to především na technologické úrovni včetně plné podpory DevOPS přístupu jako kulturní změny. Naplňujeme především oblast uchopení cloudu z pohledu definice architekturního rámce - cloud control plan. Zároveň tvorba framework, CI/CD pipeline či přepis aplikací pro cloud prostředí jsou toho nedílnou součástí. Spořka je pro nás klíčový zákazník, kde se spojují nové technologické směry podpořené změnou kultury s důrazem na maximální otevřenost a respekt. „Cloudfield a Spořka vytvořili partnerství, které je nezbytným předpokladem naplňování našich představ a principů.“

Mgr. Jiří Charousek

CTO & DevOps/Cloud enabler at Česká spořitelna

3key

Vyvíjíme aplikace pro oblast bezpečnosti, PKI a zabezpečení dat (včetně oblasti PCI), které jsou následně provozovány jak v cloudovém prostředí, tak v prostředí koncových zákazníků, spolupracujeme na technickém designu řešení.

Diebold Nixdorf

Dlouhodobě spolupracujeme na rozvoji řešení pro oblast retail obchodu, které společnost Diebold Nixdorf dodává svým zákazníkům. Navrhujeme a implementujeme systémy z oblasti platebních transakci, uzavřených kartových schémat, konsolidace dat EET. Systémy jsou navrhovány s ohledem na provoz v hybridním prostředí datacenter Diebold Nixdorf (PCI prostředí) a MS Azure.

Microsoft

Pro společnost Microsoft zajišťujeme školení a workshopy pro MS Azure – speciálně pro oblast App Development v cloudu, bezpečnost pro oblast App Development a DevOps a modernizace aplikací.

Uni-Max

Abychom byli schopni reagovat na požadavky dnešní doby s radikálně se měnícími požadavky zákazníků v oblasti e-commerce, musíme naše systémy přizpůsobovat tomuto trendu. Cloudfield nám pomáhá, jak architekturu správně navrhnout, jak optimálně využívat cloud a jak co nejvíce vytěžit z našich dat pro zefektivnění naší práce.

Kamil Hrbáček

CEO

Carl Stahl

Naši potřebu digitalizace vybraných procesů ve firmě, evidenci pracovní doby a oběhu dokumentů a práci na projektech nám zrealizovali kolegové z Cloudfieldu dle našich představ, rychle a efektivně. Díky za to!!!

Ing. Roman Kotora

CEO

kontaktuj nás

Nezáleží na aplikacích či business odvětví, ve kterém podnikáte. Pomůžeme Vám modernizovat a urychlit vývojový cyklus a dodání business funkcí koncovým uživatelům.

Domluv si nezávaznou konzultaci a poznej řešení Cloudfield.

Zpráva odeslána!
Děkujeme, ozveme se vám, až to bude možné.
Oops! Formulář se nepodařilo odeslat.